Politica de confidențialitate pentru Gazeta - Știri din sport

Această politică de confidențialitate este aplicabilă doar pentru aplicatia Gazeta - Știri din sport. De aici încolo ne vom referi la această aplicație folosind termenul "Aplicația". Această aplicație colectează unele date personale de la utilizatorii săi.


Sumar


Datele cu caracter personal sunt colectate din următoarele motive și folosind următoarele servicii:

 • Statistici

  • Visual Studio App Center

   Date cu caracter personal: Cookies și date statistice privind utilizarea aplicației, inclusiv rapoarte cu privire la eventualele erori întâmpinate

 • Reclame

  • Google AdMob

   Date cu caracter personal: Cookies, identificatori unici ai dispozitivului folosiți pentru afișarea de reclame (spre exemplu: Google Advertiser ID sau IDFA)


Politica completă


Tipuri de date colectate

Printre tipurile de date colectate de această aplicație, de aplicația însăși sau prin terți, avem: Cookies, date statistice privind utilizarea aplicației, inclusiv rapoarte cu privire la eventualele erori întâmpinate și identificatori unici ai dispozitivului folosiți pentru afișarea de reclame (spre exemplu: Google Advertiser ID sau IDFA).

Detalii complete despre fiecare tip de date cu caracter personal colectate sunt disponibile în secțiunile dedicate de mai jos din această politică de confidențialitate sau în sumarul de mai sus. Datele cu caracter personal sunt fie oferite de către utilizator, sau colectate automat precum în cazul datelor statistice.

Toate datele cerute de către aplicație sunt obligatorii și fără aceste date s-ar putea ca aplicația să nu vă poată oferi toate serviciile. În cazurile în care aplicația menționează că anumite date nu sunt obligatorii, utilizatorul are libertatea de a nu oferi aceste date fără nici un fel de consecințe asupra disponibilității sau funcționării serviciului. Utilizatorii care nu sunt siguri cu privire la ce date cu caracter personal sunt obligatorii pot contacta operatorul. Utilizarea cookie-urilor - și a altor unelte de asociere - de către această aplicația sau de către terți au scopul de a oferi serviciile necesare utilizatorului, în adiție la alte scopuri definite și descrise în acest document sau în politica cookie, dacă este disponibilă.


Modul și locația de procesare a datelor

Modalitățile de procesare

Datele sunt procesate într-o manieră corespunzătoare și vor fi luate toate măsurile de securitate necesare pentru a preveni accesul neautorizat, furtul, mofificarea sau distrugerea neautorizată a datelor.
Procesarea datelor este realizată cu ajutorul calculatoarelor și/sau a altor instrumente IT, utilizând proceduri organizaționale și metodologii specifice scopurilor menționate. În adiție, în unele cazuri, datele vor putea fi accesate de unele persoane implicate în managementul aplicației (administrație, vânzări, marketing, legal, administrare sistem) sau terți (precum furnizori de servicii terți, servicii de email, furnizori de internet, companii IT, agenții de comunicare) numiți, dacă este necesar, ca procesori de date. Lista actualizată a acestor terți poate fi cerută operatorului în orice moment.

Locația

Datele sunt procesate la birourile Outworld Apps și în alte locații ale părților terțe implicate. Pentru mai multe informații, va rugăm să ne contactați.

Timpul de stocare al datelor

Datele sunt păstrate pentru timpul necesar furnizării serviciilor cerute de către utilizator, sau menționate de către scopurile evidențiate în acest document, și utilizatorul poate întotdeauna cere ca datele sale să fie șterse.


Utilizarea datelor colectate

Datele cu privire la utilizator sunt colectate și ne permit să iți oferim serviciile, dar le folosim și în următoarele scopuri: Statistici, Reclame.

Datele cu caracter personal folosite în fiecare din aceste scopuri sunt detaliate în secțiunile specifice din acest document.


Informaţii cu privire la procesarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter sunt colectate în următoarele scopuri, utilizând următoarele servicii:

 • Statistici

  Serviciile din această secțiune ne ajută să monitorizăm și să analizăm utilizarea aplicației și pot fi folosite pentru a înțelege comportamentul utilizatorilor.

  Visual Studio App Center (Microsoft)

  Visual Studio App Center este un serviciu de analiză furnizat de către Microsoft. Microsoft utilizează datele colectate pentru a urmări și examină utilizarea acestei aplicației, pentru a pregăti rapoarte legate de activitate și a le împărtăși cu alte servicii Microsoft.

  Date cu caracter personal colectate: Cookies și date statistice privind utilizarea aplicației, inclusiv rapoarte cu privire la eventualele erori întâmpinate.

  Locația de procesare: US – Confidențialitatea la Microsoft

 • Reclame

  Serviciile din această secțiune ne permit să afișăm reclame bazate pe comportamentul utilizatorului.

  Google AdMob (Google Inc.)

  Google AdMob este un serviciu de reclame furnizat de Google Inc. (“Google”). Google utilizează datele colectate pentru a afișa reclame în aplicație. Google poate utiliza datele colectate pentru a contextualiza și personaliza reclamele din rețeaua proprie.

  Date cu caracter personal colectate: Cookies, identificatori unici ai dispozitivului folosiți pentru afișarea de reclame (spre exemplu: Google Advertiser ID sau IDFA)

  Locația de procesare: US – Politica de confidențialitateSetări


Informații adiționale cu privire la colectarea și procesarea datelor cu caracter personal

Acțiuni legale

Datele cu caracter personal ale utilizatorului pot fi folosite în scopuri legale de către operator, în sala de judecată sau în stagii care conduc către posibile acțiuni legale care reies din utilizarea necorespunzătoare a acestei aplicații sau a serviciilor asociate. Utilizatorul declară că este conștient că operatorul poate fi nevoit să dezvăluie date cu caracter personal la cererea autorităților publice.

Informaţii adiţionale cu privire la datele cu caracter personal ale utilizatorului

În adiție la informațiile conținute de această politică de confidențialitate, această aplicație poate pune la dispoziția utilizatorului informație contextuală adițională cu privire la anumite servicii sau la colectarea sau procesarea datelor cu caracter personal la cerere.

Loguri de sistem și mentenanță

În scopul operării și mentenanței, această aplicație și serviciile terțe pot colecta fișiere care înregistrează interacțiunea cu această aplicație (loguri de sistem) sau pot folosi în acest scop alte date cu caracter personal (precum adresă IP).

Informații care nu sunt conținute în acest document

Mai multe detalii cu privire la colectarea sau procesarea datelor cu caracter personal pot fi cerute de la operator în orice moment. Vezi sfârșitul documentului pentru detalii despre cum putem fi contactați.

Drepturile utilizatorilor

Utilizatorii au dreptul, în orice moment, să știe dacă datele lor cu caracter personal au fost stocate și se pot consulta cu operatorul pentru a află conținutul și originea lor, pentru a verifica acuratețea sau pentru a cere completarea, anularea, modificarea, corectarea sau transformarea lor într-un format anonim sau pentru a bloca orice data deținute fără respectarea legii, precum și pentru a se opune tratamentului lor pentru orice motiv legitim. Cererile trebuie trimise operatorului la informațiile de contact de mai jos.

Această aplicație nu suportă cereri “Do Not Track”.
Pentru a determina dacă serviciile terțe utilizate onorează cererile “Do Not Track”, va rugăm să citiți politicile lor de confidențialitate.

Schimbări la politica de confidențialitate

Operatorul își rezervă dreptul de a face modificări la această politică de confidențialitate în orice moment, notificând utilizatorii în această pagină și în aplicațiile afectate. Este recomandat să verifici această pagină în mod frecvent, și să verifici data la care a fost modificat documentul în partea de jos a paginii. Dacă utilizatorul nu este de acord cu oricare din modificările aduse politicii de confidențialitate, utilizatorul trebuie să înceteze utilizarea plicatiei și poate cere operatorului ștergerea datelor cu caracter personal. Cu excepția cazului în care este menționat altfel, politică de confidențialitate din momentul respectiv este aplicabilă tuturor datelor cu caracter personal pe care operatorul le are despre utilizatori.

Informații despre această politică de confidențialitate

Operatorul este responsabil pentru această politică de confidențialitate.


Definiții si referințe legale

Date cu caracter personal

Orice informații referitoare la o persoana fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Date statistice

Date care au fost obținute ca urmare a prelucrării de către operator a datelor cu caracter personal dar care nu pot fi folosite la identificarea unei persoane și sunt folosite exclusiv pentru scopuri statistice și/sau de informare, promovare.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

Stocarea

Păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese.

Operator

Orice persoana fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Terț

Orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directa a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date.

Cookies

Cantitate mica de date stocate pe dispozitivul utilizatorului.


Informații legale

Notificate pentru utilizatorii din Uniunea Europeană: această politică de confidențialitate a fost pregătită având în vedere obligațiile din Art. 10 al directivei EC n. 95/46/EC, al directivei 2002/58/EC, revizuită de directiva 2009/136/EC, pe subiectul Cookies.

Politica de confidențialitate a fost actualizată pentru a respecta General Data Protection Regulation (GDPR) (EU) 2016/679.

Această politică de confidențialitate se aplică doar aplicației Gazeta - Știri din sport.


Contact

Dacă aveți orice fel de întrebari legate de această politică de confidențialitate, ne puteți contacta utilizând următoarele informații:

Outworld Apps
Piața Nucetului, nr. 7
bl. A6, apt. 709
410491 Oradea
Romania

[email protected]


Ultima actualizare: 28 Mai, 2018

Operatorul își rezervă dreptul de a face modificări la această politică de confidențialitate în orice moment, notificând utilizatorii în această pagină și în aplicațiile afectate.
Dacă nu sunteți de acord cu această politică de confidențialitate, va rugăm încetați folosirea aplicației.